การออกแบบ

การออกแบบ

Nettree IDC ได้รับการออกแบบ และสร้างตามมาตรฐาน TIA942 โดยเริ่มให้บริการลูกค้าอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน เมษายน 2553 เพื่อการใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลอันมีค่าขององค์กร เราจึงเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง server หรือ อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ซึ่งจะต้องจัดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสมที่สุด โดยต้องมีห้องที่มีระบบรักษาความปลอดภัย เครื่องปรับอากาศที่สามารถควบคุมได้ทั้งอุณภูมิ และความชื้น มีระบบไฟฟ้าสำรอง เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมเครือข่ายสำรอง และต้องมีบุคลากรดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง Nettree IDC เพียบพร้อมในเรื่องการออกแบบ ตามมาตรฐานระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Raise Floor System Precision Air-Condition N+1 Centralized Cabling Management IEC 60309 Power Socket-Outlet Fire-Protection System Modular UPS Access Control
ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย

Nettree IDC เชื่อมต่อวงจรอินเทอร์เน็ตระดับ backbone ผ่านเครือข่ายของ CAT และ True ทั้งระบบในประเทศ NIX และต่างประเทศ IIG โดยสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้ bandwidth ตั้งแต่ 64Kbps จนถึงระดับ Gigabit Ethernet ซึ่งไม่เป็นข้อจำกัดในกรณีที่มีความต้องการเครือข่ายขนาดใหญ่ อีกทั้งอุปกรณ์ network ในแต่ละชั้น จะมีสองชุด เพื่อการทำงานแบบคู่ขนาน เมื่อตัวใดตัวหนึ่งขัดข้อง อีกตัวจะสามารถทำงานแทนได้ทั้งหมด
ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

เนื่องจาก Nettree IDC ตั้งอยู่ที่ อาคาร กสท โทรคมนาคม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการเข้าออกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้มาติดต่อจะต้องแลกบัตรกับทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารทุกคน อีกทั้งทาง IDC ยังมีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแล และช่วยอำนวยความสะดวกกับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง เช่นกัน ในส่วนการเข้าห้อง IDC หรือ Access Control มีการใช้งาน ระบบ Fingerprint scanning system และรับ Key card ร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าภายในห้อง IDC จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของเครื่อง Server อีกทั้งยังมีระบบ Digital CCTV เพื่อเรียกดูย้อนหลังได้อีกด้วย
ช่วยเหลือ

ช่วยเหลือ

ทีมงานพร้อมช่วยเหลือ แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการสนับสนุน และให้คำปรึกษาในการใช้บริการของลูกค้าทุกรูปแบบ ไม่ว่าผู้รับบริการจะต้องการการช่วยเหลือในระบบพื้นฐาน หรือจะเป็นระบบเฉพาะทาง เจ้าหน้าที่เราสามารถให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาทั้งก่อนการติดตั้ง ความถึงการแก้ไขปัญหาหลังการติดตั้งแล้ว